Ζωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ (Ε2)

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος “Γνωστική και Συναισθηματική Ολοκλήρωση μέσα από την 9η Τέχνη: Ζωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ”, και σε συνεργασία με το πρόγραμμα “Αρχαίο Θέατρο”, οι μαθητές του Ε2 “ζωντάνεψαν” αρχαία δράματα με χρήση εργαλείων δημιουργίας κόμικ:

 

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)