Ζωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ (Ε2)

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος “Γνωστική και Συναισθηματική Ολοκλήρωση μέσα από την 9η Τέχνη: Ζωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ”, και σε συνεργασία με το πρόγραμμα “Αρχαίο Θέατρο”, οι μαθητές του Ε2 “ζωντάνεψαν” αρχαία δράματα με χρήση εργαλείων δημιουργίας κόμικ:

 

Download (PPTX, 656KB)

Download (PPTX, 562KB)

Download (PPTX, 740KB)

Download (PPTX, 349KB)

Download (PPTX, 365KB)

Download (PPTX, 395KB)

Download (PPTX, 252KB)

Download (PPTX, 199KB)

Zωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ (Ε1)

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος “Γνωστική και Συναισθηματική Ολοκλήρωση μέσα από την 9η Τέχνη: Ζωντανεύοντας Κόμικ με ΤΠΕ”, οι μαθητές του Ε1 “ζωντάνεψαν” θέματα από μύθους, παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα με χρήση εργαλείων δημιουργίας κόμικ: