Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών/τριών για το σχ. έτος 2016-17

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών (8/θ Δημοτικού- 2/θ Δημοτικού ? 2/θ Νηπιαγωγείου) προκηρύσσει για το σχ. έτος 2016-17, τις παρακάτω θέσεις:

8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Β΄Δημοτικού 1 (ΜΙΑ)   ΚΟΡΙΤΣΙ

Γ ΄Δημοτικού 1 (ΜΙΑ) ΚΟΡΙΤΣΙ

Δ΄ Δημοτικού 1 (ΜΙΑ) ΑΓΟΡΙ

Ε΄Δημοτικού 1 (ΜΙΑ) ΑΓΟΡΙ

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Β΄Δημοτικού 1 (ΜΙΑ)   ΑΓΟΡΙ

Δ΄ Δημοτικού 1 (ΜΙΑ) ΑΓΟΡΙ

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νήπια (γεν. 2011) 1 (ΜΙΑ) ΑΓΟΡΙ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρες 8.15 ? 12.00 στο Σχολείο μας (Πανεπιστημιούπολη Πατρών οδ. Διαγόρα, Γραφείο Δ/νσης Δημοτικού).

Την Παρασκευή  9 Σεπτεμβρίου στις 10.00 π.μ. σε αίθουσα του Σχολείου θα διεξαχθεί η κλήρωση για την κάλυψη αυτών των θέσεων, παρουσία των ενδιαφερομένων.