ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017-18

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NA ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ :

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ?ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ