ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γονείς των μαθητών που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εισακτέων 2017 να επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολείο που έχουν εγγράψει το παιδί τους προκείμενου να ξεκινήσουν τη διαδικασία μετεγγραφής.