Οι μικροί επιSTEMονες της E΄ τάξης διασκεδάζουν…Φυσικά!

Ηλιακός Φούρνος

Περισκόπιο

Αεριωθούμενο (μπαλόνι)

Αεριωθούμενο (ανεμιστηράκι)

Ηχεία

 

Φωτογραφίες

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.