Σημαντικό!!!Έλεγχος – διόρθωση στοιχείων υποψηφίων μαθητών-τριών 2018-19

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Το Σχολείο θα έχει τη δυνατότητα  να τροποποιεί , κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων, τα στοιχεία των υποψηφίων – εκτός του ΑΜΚΑ και του σχολείου προτίμησης, τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: depps@iep.edu.gr .

 

Επισημαίνουμε ότι μετά τις 24-5-2018, όπως ορίζεται στη με αρ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 810/τ.Β’/2018), η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δε θα δεχθεί αιτήματα – διορθώσεις επί της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών/τριών στα Π. & Π.Σ. Οι τελικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων θα πρέπει να αναρτηθούν στις 25-5-2018 και ώρα 13:00 αφού έχουν ολοκληρωθεί οποιεσδήποτε διορθώσεις.