Μη πραγματοποίηση μαθημάτων την Τρίτη 7-5-2019 (μόνο στο Δημοτικό)

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 7-5-2019 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Σχολείο λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών (8/θ και 2/θ Δημοτικού) σε προγραμματισμένη επιμορφωτική ημερίδα του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Η ημερίδα αφορά 12 Σχολεία, έχουν οριστεί  12 επιμορφωτές με διαφορετικές  θεματικές ενότητες και έχουν ήδη .συγκροτηθεί ομάδες εκπαιδευτικών που θα επιμορφωθούν. Η ημερίδα δεν γίνεται  να μετατεθεί, να επαναληφθεί ή να αναπληρωθεί με κάποιον τρόπο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν.