Αγιασμός

Ο καθιερωμένος Αγιασμός, κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους για τους μαθητές,  θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08.15.

(Για 8/θ Δημοτικό, 2/θ Δημοτικό και 2/θ Νηπιαγωγείο)

Στη συνέχεια θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές θα παραλάβουν  τα βιβλία τους και θα αποχωρήσουν περίπου στις 09.15.

Καλή Σχολική Χρονιά!!!