Το σχολείο

Το 1972, με βάση τους νόμους 4376/1929 και 4600/1930 της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Ελ. Βενιζέλου, ιδρύθηκε το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πάτρας, και το σχολικό έτος 1972-73 λειτούργησε η πρώτη τάξη Δημοτικού και Γυμνασίου.
Εισαγωγικές τάξεις θεωρούνται το Νηπιαγωγείο (Προνήπια) και η Α΄ τάξη του  2/θέσιου Δημοτικού και οι μαθητές εισάγονται με κλήρωση.
Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) συμφωνά με το νέο νομικό πλαίσιο (ν.3966/2011) είναι:

  • Η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους
  • Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι.
  • Η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των υποδομών και μοντέλων διοίκησης