ΕΠΕΣ

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

  1. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πρόεδρος
  2. Μάνεσης Νικόλαος, Σχ. Σύμβουλος
  3. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος, Δ/ντής 8/θ ΠΣΠΠ
  4. Κατσικαδέλης Μιχαήλ, Εκπ. Φυσικής Αγωγής
  5. Σταματούκου Χρυσούλα, Νηπιαγωγός