ΕΠΕΣ

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

  1. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πρόεδρος
  2. Δελέγκος Νικόλαος, Σχ. Σύμβουλος
  3. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος, Δ/ντής 8/θ ΠΣΠΠ
  4. Παρούση Μαρία, Εκπ. ΠΕ06
  5. Σταματούκου Χρυσούλα, Προϊσταμένη 2/θ Νηπιαγωγείου
  6. Μάνη Φωτεινή Προϊσταμένη 2/θ Δημοτικού