Όταν το Θέατρο συνομιλεί με τους μαθητές και μεταμορφώνει τα συναισθήματα σε κείμενο δημιουργικής γραφής
Όμιλος Θεάτρου

Όταν το Θέατρο συνομιλεί με τους μαθητές και μεταμορφώνει τα συναισθήματα σε κείμενο δημιουργικής γραφής

Λίγα Λόγια για τον όμιλο

Διδάσκων Εκπαιδευτικός: Σπυροπούλου Μαρία, ΠΕ91.01 (θεατρολόγος), ΠΕ02 (φιλόλογος)

Απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στην Δ τάξη.

Το εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Στόχος του εργαστηρίου είναι  η διερεύνηση, η αναγνώριση και η ονοματοδοσία των συναισθημάτων μέσα από τη συνομιλία τους με το θέατρου σε μια οργανική, δυναμική, δημιουργική και διαδραστική συνεύρεση. Με την αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, εκπαιδευτικού δράματος, δημιουργικής γραφής και τεχνικών δυναμικής συναισθηματικής αλληλεπίδρασης της ομάδας στοχεύουμε στην αναγνώριση, στην έκφραση και στον χειρισμό των συναισθημάτων των  μαθητών μέσα στη σχολική κοινότητα τόσο σε επίπεδο δια-μαθητικών σχέσεων όσο και σε επίπεδο σχέσεων μαθητή – δασκάλου, με απώτερο στόχο τη «μεταμόρφωση» των συναισθημάτων σε κείμενο δημιουργικής γραφής· αποτέλεσμα της αποκλειστικής δημιουργικής εργασίας των μαθητών. Το θέατρο υπό τη μορφή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής/καλλιτεχνικής διαδικασίας επιτυγχάνει αλλαγή στάσεων  και συμπεριφορών μέσω της ενσυναίσθησης και της ανάληψης ρόλων. Η δυναμική παρουσία του θεάτρου στον χώρο της σχολικής κοινότητας ωθεί τον νέο άνθρωπο στη διερεύνηση του “εγώ” και τελικά στην προαγωγή του μέσα από τη διαδικασία της βιωμένης θεατρικής εμπειρίας. Η εργασία αυτή προσφέρει στα παιδιά εξοικείωση με τον κόσμο των συναισθημάτων  και τη δυνατότητα τόσο γλωσσικής (προφορική, γραπτή, δημιουργία ρόλου/δημιουργική γραφή) όσο συναισθηματικής και σωματικής έκφρασης μέσα στο προστατευμένο και a priori συνεννοημένο περιβάλλον του θεάτρου· μέσα στον κόσμο της σύμβασης του θεάτρου.

 

Στόχος: Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες αναγνώρισης, έκφρασης και χειρισμού συναισθημάτων.

Επιμέρους Στόχοι
 • Η ενθάρρυνση της δηµιουργικής έκφρασης.
 • Η γνωριµία του παιδιού µε τον εαυτό του, η συνεργασία και η αρµονική ένταξή του στην οµάδα.
 • Η ανάπτυξη των φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια του ψυχικού κόσµου.
 • Η αναγνώριση και η ονοματοδοσία συναισθημάτων.
 • Η εξοικείωση με συγκεκριμένο λεξιλόγιο των συναισθημάτων.
 • Η κατανόηση της λειτουργίας του ίδιου συναισθήματος σε διαφορετικές καταστάσεις.
 • Η κατανόηση της αλλαγής των συναισθημάτων ανάλογα με την αλλαγή των καταστάσεων.
 • Η κατανόηση της διαφορετικής έντασης των συναισθημάτων.
 • Η άσκηση παράλληλα στην έκφραση ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθημάτων.
 • Η άσκηση πάνω στη δημιουργική γραφή με αφορμή τη δραματοποίηση των συναισθημάτων.
 • Η διαµόρφωση αισθητικής – καλλιτεχνικής αντίληψης και κριτηρίου και η παραγωγή καλλιτεχνικού προϊόντος (οι µαθητές ως δέκτες και δηµιουργοί).
 • Η δηµιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων του µέσα από τον λόγο και τη γλώσσα. Η δηµιουργική πρωτότυπη παραγωγή  κειµένων.
 • Η συνειδητοποίηση της έννοιας του ρόλου.
 • Η συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Η ανάπτυξη των φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια του ψυχικού κόσµου.
 • Η αναγνώριση και η ονοματοδοσία συναισθημάτων.
 • Η διαχείριση των συναισθημάτων.
 • Η εξοικείωση με συγκεκριμένο λεξιλόγιο των συναισθημάτων.
 • Η  ένταξη του μαθητή στην ομάδα, να αφήνει χώρο για τους άλλους και ταυτόχρονα να διεκδικεί τη θέση του μέσα σε αυτήν.
 • Να γνωρίσει ο μαθητής και να προσανατολιστεί στον χώρο.
 • Να δοκιμάζει ο μαθητής τις δυνατότητες παραγωγής της φωνής του μέσω του αρθρωμένου λόγου.
 • Να παρατηρεί με προσοχή, να ακούει και να αγγίζει, κατανοώντας πως τα αισθητήρια είναι εργαλεία ανάγνωσης του μικρόκοσμου του και ο εαυτός του αποτελεί μέρος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Να αναπτύξει ο μαθητής δυνατότητες και μηχανισμούς έκφρασης με λόγο και κίνηση.
 • Να εκφράζεται ο μαθητής μέσα από το παιχνίδι των ρόλων (να εκφράζεται παίζοντας και να παίζει εκφραζόμενο).
Υλικό που θα χρησιμοποιηθεί
 • Βασιλάκη Ασπασία, Γιαννακουδάκης Λευτέρης (2009). Δημιουργική γραφή στο Δημοτικό Σχολείο: Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής . Αθήνα: Κέδρος
 • Πούχνερ, Β. (1996). Το θέατρο στο σχολείο – Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και θεατρολογικοί προβληματισμοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Πρακτικά Ημερίδας με τίτλο: Θεατρική τέχνη και παιδί – Προοπτικές της θεατρικής παιδείας στο σχολείο. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
 • Διαχείριση Κρίσεων στη σχολική κοινότητα (2012). Επιστημονική επιμέλεια: Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου. Αθήνα: Τυπωθήτω
 • Jackson, T. (2001b). Learning through theatre – New perspectives on theatre in education. London: Routledge
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα