Με ένα μεταλλόφωνο… στον κόσμο ταξιδεύω!
Όμιλος Μουσικής

Με ένα μεταλλόφωνο… στον κόσμο ταξιδεύω!

Όμιλος Μουσικής:

«Με ένα μεταλλόφωνο… στον κόσμο ταξιδεύω!»

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Μητρογιάννη (ΠΕ79.01, Εκπαιδευτικός Μουσικής)

Το εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσα από τη βιωματική γνωριμία των μαθητών με το μεταλλόφωνο (εξοικείωση με τις τεχνικές παιξίματος του μεταλλόφωνου και άλλων κρουστών) να επιτευχθεί η δημιουργική συμμετοχική ενεργοποίηση τους, γνωρίζοντας και παίζοντας «Μουσικές του Κόσμου» από τις πέντε Ηπείρους της Γης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με παιχνιδοτράγουδα και μουσικές άλλων πολιτισμών, θα μελετήσουν  κουλτούρες και συνήθειες άλλων λαών. Αυτή η  προσέγγιση, που θα έχει διαθεματικό χαρακτήρα, ευελπιστεί σταδιακά να προσφέρει  στα παιδιά εξοικείωση μεταξύ των μελών της ομάδας του Ομίλου, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το αίσθημα της ατομικής ευθύνης στο σύνολο, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα.

Σκοπός του Ομίλου

Ειδικότερα, σκοπός του Ομίλου είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις γύρω από τη μουσική και να λειτουργήσουν αρµονικά, τόσο ως αυτόνοµες προσωπικότητες, όσο και µέσα στην οµάδα μέσω της εμπειρικής επαφής τους με κύριο μελωδικό κρουστό όργανο το μεταλλόφωνο, αλλά και άλλα μελωδικά (ξυλόφωνο, boomwhackers) και ρυθμικά κρουστά (τύμπανα, bongos, γκουίρο κτλ.), δημιουργώντας έτσι την «Ορχήστρα του Σχολείου» μας.

Η μουσική εκτέλεση σε ένα μουσικό όργανο  ως παιδαγωγικό και παιδευτικό εργαλείο έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης αποτελεί δυναμικό στοιχείο σύνδεσης της κοινωνικής ζωής με την πολιτιστική ζωή –στη βάση και στο σύνολό της,  καθώς δύναται μέσω αυτής να προσεγγιστούν  διαθεματικά θεματικές περιοχές της γεωγραφίας και της ιστορίας με έναν βιωματικό και αυτενεργητικό τρόπο.

Σε ατομικό επίπεδο, μέσω της μουσικής εκτέλεσης, και ειδικά της ομαδικής οργανοχρησίας, η δυναμική του εγκεφάλου αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς κατά την παραγωγή του μουσικού προϊόντος – σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες – ενεργοποιούνται και αναπτύσσονται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου.

Επιπλέον, η ομαδική οργανοχρησία στο σχολείο οδηγεί τους μαθητές σε δυναμικότερους και διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους, που προάγουν την  εμπιστοσύνη  μεταξύ των μελών της ορχήστρας, το αίσθημα της ατομικής ευθύνης και της ενσυναίσθησης. Με άλλα λόγια, ενεργοποιείται το «δημιουργικό είναι» όλων των συμμετεχόντων σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας, ενώ καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες και  πρότυπα αισθητικής, τόσο πολύτιμα σε κάθε εποχή, που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου.

Η Ορχήστρα του Σχολείου μας, που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτό τον Όμιλο, ευελπιστεί να παρουσιάσει τις Μουσικές που θα γνωρίσει σε συναυλίες τόσο στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, όσο και το τοπικό ραδιόφωνο.

Παράδειγμα από το ρεπερτόριο του Ομίλου: https://video.link/w/UGBBb

Ο Όμιλος προσφέρεται κάθε Τρίτη: 13.30 – 15.00.

Επιμέρους Στόχοι
 • Η γνωριµία του παιδιού µε τον εαυτό του, η συνεργασία και η αρµονική ένταξή του στην οµάδα – ορχήστρα.
 • Η ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων του και η καλλιέργεια του ψυχικού του κόσµου.
 • Η διαµόρφωση αισθητικής – καλλιτεχνικής αντίληψης και μουσικού κριτηρίου.
 • Η δηµιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων του µέσα από την ομαδική μουσική εκτέλεση στο μεταλλόφωνο.
 • Η συνειδητοποίηση της έννοιας του μέλους ενός οργανικού συνόλου.
 • Η ενθάρρυνση της δηµιουργικής έκφρασης των παιδιών.
 • Η συλλογική καλλιτεχνική μουσική δηµιουργία.
 • Η απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων γύρω από διάφορους πολιτισμούς
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Να εντάσσεται ο μαθητής στην ομάδα – ορχήστρα.
 • Να αναπτύξει ο μαθητής τη λεπτή του κινητικότητα μέσω της οργανοχρησίας.
 • Να αναπτύξει ο μαθητής την δυνατότητα συγκέντρωσής του σε συγκεκριμένο χρόνο στο πλαίσιο της ομαδικής οργανοχρησίας – ορχήστρας.
 • Να αναπτύξει ο μαθητής την ακουστική του μνήμη.
 • Να δοκιμάζει ο μαθητής τις δυνατότητες δημιουργικής του έκφρασης μέσα από τον ήχο και τη μουσική δημιουργία.
 • Να αντιληφθεί ο μαθητής τον προσωπικό του ρόλο μέσα στο σύνολο.

 

 

Υλικό που θα χρησιμοποιηθεί
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα