Προσωρινός πίνακας αιτήσεων που έχουν υποβληθεί (ΜΟΝΟ με κωδικό) για το 2/θ Νηπιαγωγείο για την κλήρωση της 11ης Ιουνίου

 

 

 

[gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/κωδικοινηπιαγ.pdf”]

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε την αίτηση και να την διαβάσετε προσεκτικά, γιατί υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη.

Επισημαίνουμε:

  1. Αίτηση για το 2/θ Νηπιαγωγείο υποβάλλεται στην παρούσα φάση ΜΟΝΟ για την εισαγωγική τάξη, δηλ. γεννηθέντες το 2015.
  2. Να δοθεί προσοχή στην επιλογή σχολείου.
  3. Να δοθεί προσοχή στην επιλογή αδέλφια, δίδυμα…
  4. Να ελεγχθεί η ημερομηνία γέννησης.
  5. Να δοθεί προσοχή στα στοιχεία του μαθητή

Αν εντοπιστεί λάθος, ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή να προσέλθει άμεσα στο Σχολείο και οπωσδήποτε όχι μετά τις 7 Ιουνίου,  προκειμένου να υποβάλλει γραπτό αίτημα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για διορθώσεις.

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα