Κλήρωση Σχολ. Έτους 2020-21- Επιλεχθέντες Μαθητές

Κλήρωση Σχολ. Έτους 2020-21- Επιλεχθέντες Μαθητές

Ανακοινώνουμε τους επιλεχθέντες μαθητές, που κληρώθηκαν στις 25/06/2020 στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πιο συγκεκριμένα στην Α’ τάξη του 8/Θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών επιλέχθηκαν οι μαθητές (14) με τους παρακάτω κωδικούς αίτησης:

9722R22257888904
8215R69867436433
6401W22628309127
9675C49518073525
8838J77518310596
4299Q06699869289
5263G65755869457
7790G50795445260
8002S24829569777
4387S36883255317
9716D94384225212
2586D08581942425
9011C62731377378
8832F99280591917

Στο 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών επιλέχθηκαν οι μαθητές (22) με τους παρακάτω κωδικούς αίτησης:

8914C33263129090
1661R52363765145
4144Q41295380439
7217L04082443723
3801F37298303155
4370U50755985134
7403D30489865605
9084C43515369925
6872F06850537787
3036R70899864164
3994C08044925634
837D071162838907
2056Q13441204979
3117Q64488153375
7795J28406216606
314Q640123028136
5178V33889461723
9505W65688104560
2909W36591909881
3032F91941233727
818J357729701870
1196V59418533920

 

Στην Α’ τάξη του 2/Θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών επιλέχθηκαν οι μαθητές (5) με τους παρακάτω κωδικούς αίτησης:

6168U05598756993
8593J13725517544
3018J40420865212
4428J66994034047
5195V41685192609

 

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα