Το σχολείο μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το σχολείο μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το σχολείο μας, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (PROMEHS)  με την Ε’ τάξη (φετινή ΣΤ’). Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στο συνέδριο που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00-20:00 διαδικτυακά.

Νational Closing Conference_PROMEHS
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα