«Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»
Σε συνέχεια της έκδοσης των στοιχείων 25451/Δ6/11.3.2024 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την
εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1671)
Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών
Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία και των στοιχείων 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 «Αριθμός
εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025» (ΑΔΑ6
🙂 Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σας ενημερώνουμε ότι:
Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 αφορά
στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή στο προνήπιο. , την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄
Γενικού Λυκείου (σε κάποια Πειραματικά νηπιαγωγεία προσφέρονται και θέσεις νηπίων.) Στα Πειραματικά
Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση
που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.
Στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα διεξαχθεί
το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Στην άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο. κατά περίπτωση,
σχετικές με την κατανόηση των κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν
πρέπει να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.
1
Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή τη
δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση,
από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ( gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση,
υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητών στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps- peis-es 
Στον παραπάνω σύνδεσμο διατίθενται επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το
νομικό πλαίσιο που αφορά τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Πληροφορίες για το Δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα νέα σχολεία
που θα λειτουργήσουν από το σχ. έτος 2024-25, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες συμπλήρωσης
της αίτησης και των απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της
Διοικούσας Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
https://depps.minedu.gov.gr 
Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριές και Προϊστάμενους/νες των σχολικών μονάδων να
κοινοποιήσουν το παρόν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, την ΣΤ΄
Δημοτικού και τη Γ΄ Γυμνασίου.
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Ζωής Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματείας Α/βάθμιας,Β/βάθμιας Εκπ. & Ε.Α.
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/βάθμιας,Β/βάθμιας Εκπ.
5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμ. Εκπ/σης κ Μειον. Σχολή – Τμήμα Α Σπουδών
Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων (για ενημέρωση των Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών σχολείων του εξωτερικού)
7. Τμήμα Α Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
2
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα