ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Δ. ΣΧ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟς 2024-25 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 – 2025

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα