Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών (2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο- 8/Θ Πειραματικό Δημοτικό και 2/Θ Πειραματικό Δημοτικό) αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:

ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρος)

Μέλη:
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ70

ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Προϊσταμένη 2/θ Πειρ. Ν/γείου

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Διευθυντής 8/θ Π.Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Προϊσταμένη 2/θ Π.Δ.Σ.

ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Υποδιευθύντρια στο 8/θ Π.Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός 8/θ Π.Δ.Σ.

ΦΛΟΚΑ ΝΙΚΟΥΛΑ, Εκπαιδευτικός 8/θ Π.Δ.Σ.

 

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα