Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών (2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο- 8/Θ Πειραματικό Δημοτικό και 2/Θ Πειραματικό Δημοτικό) αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:

ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών – Πρόεδρος

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών – Αν. Πρόεδρος

Μέλη:
ΖΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ70

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αν. Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ70

ΤΣΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ60

ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Αν. Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ60

ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Διευθυντής 8/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Προϊστάμενος 2/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Προϊσταμένη 2/θ Πειρ. Ν/γείου

ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Υποδιευθύντρια στο 8/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΑΛΕΞΟΠΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπαιδευτικός 2/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΠΛΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Αν. Μέλος, Εκπαιδευτικός 8/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΤΣΕΖΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Αν. Μέλος, Εκπαιδευτικός 8/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

ΚΑΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΝΔΑΝΗ, Αν. Μέλος, Εκπαιδευτικός 8/θ Π.Δ.Σ., κλ. ΠΕ70

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα