Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών- Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Το σχολείο μας στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του και την ανάγκη που προέκυψε για τηλεκπαίδευση των μαθητών μας εγκατέστησε την  πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass και έχει ανεβάσει εκπαιδιευτικό υλικό για τους μαθητές μας.

Η πλατφόρμα  Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις