ΑΡΧΙΚΟΙ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 2016-17

[gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/ΑΙΤΗΣΕΙΣ-2016.pdf”][gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/ΑΙΤΗΣΕΙΣ-2016-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf”][gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/ΑΙΤΗΣΕΙΣ-2016-2Θ.pdf”][gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/ΑΙΤΗΣΕΙΣ-2016-2Θ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.pdf”][gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/Α΄ΤΑΞΗ.doc”]

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα