Κατάσταση υποψηφίων 8/θ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών 2018-19

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα