Επίσκεψη στο θεματικό Πάρκο «Εθισμός και κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»

Επίσκεψη στο θεματικό Πάρκο «Εθισμός και κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»

Οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του 8/θ Πειραματικού Δημοτικού την Τρίτη 3-12 2018 επισκέφτηκαν το θεματικό Πάρκο «Εθισμός και κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» συνοδευόμενοι από το Διευθυντή του Σχολείου κ. Χ. Αλεξόπουλο, τον εκπαιδευτικό ΤΠΕ κ. Π. Σταυρόπουλο, την εκπαιδευτικό ΠΕ70 κ. Α. Κριπαροπούλου και την εκπαιδευτικό ΠΕ06 κ. Μ. Παρούση.
Το Θεματικό Πάρκο αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία που ανέλαβαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με στόχο μαθητές Δημοτικού να εξοικειωθούν με την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών και να ενημερωθούν για τους κινδύνους του διαδικτύου.
Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο θεματικό πάρκο είναι:
1. Εθισμός στο διαδίκτυο: Σύντομη παρουσίαση από ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και παιχνίδι τύπου buzzer.
2. Κίνδυνοι στο διαδίκτυο: Σύντομη παρουσίαση και διαδραστικά παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3. Τάπητας «Το διαδίκτυο»
4. Ζωγραφική-ελεύθερο σχέδιο για να αποτυπώσουν οι μαθητές τις εντυπώσεις τους.
Το Πειραματικό Δημοτικό του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πρώτο Σχολείο που επισκέφθηκε το θεματικό Πάρκο και οι μαθητές του είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να διατυπώσουν τις απορίες τους, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικά χρήσιμης πρωτοβουλίας.
Οι μαθητές μας επέστρεψαν στο Σχολείο ενθουσιασμένοι!!!

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα