Οριστικός πίνακας συμμετεχόντων στην κλήρωση 2/θ Δημοτικού 2019-20 (Ιούνιος)

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα