Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις κενούμενες θέσεις στα σχολεία:

8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών

2/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών

2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών

export_bathmologia

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάνετε κλικ εδώ

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020)  οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας mail@dim-aei-patras.ach.sch.gr από την Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή  17/7/2020 στις 15:00.

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα