ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝOYMΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα