Κλήρωση 9ης Δεκεμβρίου 2020

Κλήρωση 9ης Δεκεμβρίου 2020

Στην κλήρωση που διενεργήθηκε την Τετάρτη 9 -12- 2020 και ώρα 11:00πμ
8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Για μια κενούμενη θέση στην Ε τάξη (αγόρι) έλαβαν μέρος πέντε υποψήφιοι που
υπέβαλαν αίτηση. Κληρώθηκαν με σειρά (αναγράφονται οι τελευταίοι αριθμοί των
κινητών τηλεφώνων που μας δήλωσαν:
331
864
253
444
040
2. Για μια κενούμενη θέση στην Ε τάξη (κορίτσι) έλαβαν μέρος δύο υποψήφιες που
υπέβαλαν αίτηση, των οποίων οι τρεις τελευταίοι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων που
μας δήλωσε είναι οι εξής:
214
867

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα