ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 2Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

[gview file=”https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ-_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ_ΙΟΥΝ_2015.pdf”]

Τα όνομα έχουν γραφτεί όπως ακριβώς στις αιτήσεις.

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα