Αναστολή λειτουργίας Σχολείου 9-4-2019

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα