Επιστολή Δ/ντη κ. Αλεξόπουλου Χαράλαμπου για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Επιστολή Δ/ντη κ. Αλεξόπουλου Χαράλαμπου για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς,

Είναι πανθομολογούμενο ότι ζούμε πρωτόγνωρες και  δύσκολες καταστάσεις, πέρα από κάθε φαντασία, που δεν επιδέχονται  συζήτηση για πρότερο σχεδιασμό, πρόβλεψη και αντιμετώπιση τόσο για την καθημερινότητά μας,  όσο πολύ περισσότερο για έναν οργανισμό όπως το Σχολείο.

Ελπίζουμε, να ξεπεράσουμε  τη δοκιμασία αυτή ανώδυνα και να επιστρέψουμε όλοι και υγιείς στο Σχολείο μας.

Μπροστά σε αυτά τα αιφνιδιαστικά γεγονότα, το Υπουργείο Παιδείας και η εκπαιδευτική κοινότητα προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις, ενεργοποιώντας εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Μετά από αυτές τις προσπάθειες,  διαπιστώσαμε ότι στους  γονείς που δεν είναι εξοικειωμένοι  με τέτοιες καταστάσεις, εύλογα  φαίνεται να επικρατεί σύγχυση για ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να προσπαθήσω, όσο μπορώ, να ξεδιαλύνω τα πράγματα.

Πρώτα από όλα να ορίσουμε τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet.

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο ή κάθε οργανισμός).

 

Από την πρώτη στιγμή ως Σύλλογος Διδασκόντων του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, με αλλεπάλληλες δικτυακές συνεδριάσεις προσπαθήσαμε  να σχεδιάσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τον τρόπο-ους που θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές/-τριες μας.

 

Το σχολείο  επέλεξε να εγκαταστήσει από τις 19-3-20  κάτω από το σχολικό site την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class (https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/eclass/).

Επελέγη αυτή η πλατφόρμα διότι είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, με πολύ καλή τεκμηρίωση στα ελληνικά, αποτελεί ελληνική προσπάθεια και είναι πολύ εύκολη στην χρήση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Επίσης, το σχολείο επέλεξε να εγκαταστήσει την πλατφόρμα κάτω από το site του  για να αποφύγει το φόρτο, που πιθανόν θα έχουν αυτές τις ημέρες, κεντρικοποιημένες πλατφόρμες, όπως αυτές που παρέχει το Σχολικό Δίκτυο.

Έχουν ήδη δημιουργηθεί  λογαριασμοί για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  και έχουν δημιουργηθεί μαθήματα για κάθε τμήμα του σχολείου, τα οποία έχουν ανατεθεί σε κάθε εκπαιδευτικό.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ενημερωθεί και επιμορφωθεί, από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής  του σχολείου  κ. Σταυρόπουλο για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεων, στην οποία υπήρξε ομόφωνη συμφωνία για την χρήση της πλατφόρμας, καθώς και για το υλικό που θα αναρτάται σε αυτή.

Η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά από τη Δευτέρα 23-3-20 και η ανταπόκριση από την πλευρά των μαθητών  είναι μεγάλη καθώς έχει εγγραφεί  το 100% των μαθητών του Σχολείου.

Από την Πέμπτη 26-3-20 άρχισε την τηλεκπαίδευση στην ίδια πλατφόρμα και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

 

Παράλληλα από τις 23-3-20 για τη ΣΤ΄τάξη λειτουργεί καθημερινά, μέσω πλατφόρμας, πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Τέλος, σας υπενθυμίζω την υποχρεωτικότητα εγγραφής των μαθητών σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα της πλατφόρμας μας.

 

Όλα αυτά έχουν γίνει σε εθελοντική βάση, χωρίς καμιά υποχρέωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών του Σχολείου, οι οποίοι και  έχουν αφιερώσει μέχρι τώρα πολλαπλάσιες εργατοώρες σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Γνώμονάς τους η ανησυχία για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών τους και με μοναδική τους ανταμοιβή, το χαμόγελο των μαθητών τους, την λάμψη στα μάτια τους και τις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν ως  βάση την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό. Αισθάνομαι προσωπικά την ανάγκη να τους ευχαριστήσω για τη θετική διάθεση στις καινοτομίες και το ζήλο που επέδειξαν. Ιδιαίτερη μνεία θα κάνω για τον εκπαιδευτικό ΠΕ86 του Σχολείου μας κ. Πέτρο Σταυρόπουλο, που έχει αφιερώσει ατέλειωτες ώρες για το εγχείρημα και που υποστηρίζει τεχνικά  με υπομονή γονείς και εκπαιδευτικούς όλη αυτή την περίοδο.

 

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σύνολο των σχολείων της χώρας.

 

Αναφορικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις (π.χ. e-class ή e-me) για την ασύγχρονη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και οδηγιών προγράμματος διδασκαλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Προθεσμία εγγραφής στο ΠΣΔ: Δευτέρα 30-3-2020

Παρόλα αυτά το σχολείο μας θα συνεχίσει να προσφέρει τα μαθήματα μέσα από την ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική τάξη:

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/eclass/

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο διαθέτει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (webex) για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους.

Μετά την  εφαρμογή σε όλα τα Λύκεια της χώρας, η εφαρμογή διευρύνεται σταδιακά στα Γυμνάσια και πλέον στα Δημοτικά σχολεία.

Στόχος είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

 

Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της.

 

Επιπρόσθετα, από τη Δευτέρα 30-3-20 και κάθε πρωί στις 10.00 από την ΕΡΤ2, η εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση, ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής. Τα μαθήματα των δύο πρώτων ημερών αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και περιλαμβάνουν διδασκαλία Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Ιστορίας. Τις επόμενες ημέρες τα μαθήματα θα διευρυνθούν και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ θα εμπλουτιστούν και με άλλα διδακτικά αντικείμενα.

Θέλουμε να σας επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου :

 

«Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη».

 

Ευελπιστώ ότι με την παρούσα επιστολή οι γονείς του Σχολείου μας να έχουν κατανοήσει σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα τα πράγματα, τόσο από πλευράς Υπουργείου όσο και από πλευράς Σχολείου.

 

Τέλος, θέλω να μεταφέρω την πίστη των εκπαιδευτικών του σχολείου μας ότι με τη συνεργασία σας, θα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση.

 

Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.

 

Ο Διευθυντής

 

Χαράλαμπος Αλεξόπουλος

 

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα