Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον αναμορφωμένο, μετά από τις ενστάσεις, αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις κενούμενες θέσεις στα σχολεία:

8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών

2/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών

2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών

export_bathmologia_meta_apo_enstaseis_signed
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα