Το σχολείο μας στο ΜΕΤ “Μαζί … με ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Το σχολείο μας στο ΜΕΤ “Μαζί … με ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια δράση με τίτλο “Μαζί … με ασφάλεια στο διαδίκτυο” όπου το σχολείο συμμετείχε σε δίκτυο σχολείων στο πλαίσιο προγράμματος «Αγωγής υγείας» σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  Οι μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του σχολείου υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Κουτσογιάννη, Φλόκα, Χαιρικάκη, Μητρογιάννη και Αλεξανδροπούλου ενημερώθηκαν, έδρασαν και δημιούργησαν σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρουσιάζοντας το παραγόμενο έργο των μαθητών στην τελική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 στο χώρο του ΜΕΤ.
Το παραγόμενο έργο παρουσιάζεται στην παρακάτω διαδραστική εικόνα.

https://www.thinglink.com/scene/1568689336927387650

 

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα