Τα σχολεία μας διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο παζάρι με τη “Φλόγα”

Τα σχολεία μας διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο παζάρι με τη “Φλόγα”

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα