Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριων που φοιτούν στην Γ τάξη να προσκομίσουν έως το τέλος της χρονιάς στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο
Η παραλαβή των ΑΔΥΜ θα γίνει με το άνοιγμα της σχολικής μονάδας.
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα