Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα

Σας ενημερώνουμε ότι  και το  Σχολ. Έτος 2019-20  εφαρμόζεται η δράση που αφορά την παραμονή των διδακτικών   βιβλίων  για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο .

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Στο Σχολείο μας αποφασίστηκε η συγκεκριμένη δράση να υλοποιηθεί :

20/9,   27/9,   11/10,  18/10,  1/11,  22/11, 6/12,  20/12, 17/1,  31/1, 14/2,  28/2, 13/3, 27/3, 3/4, 30/4, 8/5, 22/5, 5/6, 12/6