Διάκριση για το σχολείο μας στην δράση της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας How Erasmus+ Changed My School

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα