Πρόσκληση συμμετοχής σε μαθητικούς Ομίλους Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών 2021-2022

Πρόσκληση συμμετοχής σε μαθητικούς Ομίλους  Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών 2021-2022

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζει για το σχολικό έτος 2021-2022 τη λειτουργία των παρακάτω Ομίλων:

Α. Τίτλος: «Παιχνιδοτράγουδα & Λαϊκά  Παραμύθια με Κίνηση και Μουσική»  Εκπαιδευτικός Ευαγγελία Μητρογιάννη ΠΕ79.01 8-12 μαθητές), τάξεις Α’ – Β’, κάθε Δευτέρα 13.30-15.00.

Το εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η αξιοποίηση του ελληνικού παιδικού πολιτισμού, αφενός, μέσα από τη διαδικασία γνωριμίας των παιδιών με παιχνιδοτράγουδα,  μύθους και παραμύθια του λαού μας, και αφετέρου η παραστατική αποτύπωση των παραπάνω μέσα από εικόνες, εκφραστική κίνηση και μουσική. Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η τοποθέτηση των δρώμενων στον χώρο και στον χρόνο, η κατανόηση τους σε συμβολικό επίπεδο, ενώ σε μεταγνωστικό επίπεδο τίθεται στόχος οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες να εξελίξουν τα παιχνιδοτράγουδα και τους λαϊκούς μύθους και παραμύθια που θα αναπαραστήσουν δημιουργώντας αντίστοιχα δικά τους και προσαρμόζοντάς τα στη δική τους εποχή. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητες  – κλίσεις γύρω από τη μουσική, ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν αρµονικά, τόσο ως αυτόνοµες προσωπικότητες, όσο και µέσα στο σύνολο.

Β. Τίτλος:  «Ψηφιοποιώντας τις ιστορίες μας». Εκπαιδευτικός Νταή Βασιλική ΠΕ06 (μαθητές 16-20), τάξεις Γ’- Δ’, κάθε Πέμπτη 13.30-15.00.

Πρωταρχικός στόχος του ομίλου αποτελεί η χρήση των iPads προς την κατεύθυνση του νέου κριτικού γραμματισμού – ο μαθητής ως δημιουργός και αυτόνομη οντότητα.

Γ. Τίτλος: «Robogramming ΙΙ». Εκπαιδευτικός Αλεξανδροπούλου ΠΕ86 (10-20 μαθητές), τάξεις Ε’- ΣΤ’, κάθε Τετάρτη 13.30-15.00.

Στόχος είναι η  καλλιέργεια της υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης  και η ανάπτυξη της δεξιότητάς επίλυσης προβλημάτων με ποικίλες δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν δημιουργία κατασκευών LEGO και προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατασκευών με τη βοήθεια του Λογισμικού EV3, NXT, WeDo και WeDo 2.0 της LEGO καθώς και το Εκπαιδευτικό πακέτο ρομποτικής STEM3 Edison.

Δ. Τίτλος:  «Ανάπτυξη των Φυσικών και Συναρμοστικών Ικανοτήτων μέσα από την εκμάθηση του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πινγκ-Πονγκ)». Εκπαιδευτικός Μιχαήλ Κατσικαδέλης ΠΕ11 (μαθητές 12), τάξεις Ε’- ΣΤ’, κάθε Πέμπτη 13.30-15.00.

Ο όμιλος αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών-τριων με το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μέσα από ένα πολύ-επίπεδο πλάνο βελτίωσης των Φυσικών και Συναρμοστικών Ικανοτήτων

Για το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν στον όμιλο και αφορούν μαθητές για περισσότερα από ένα τμήμα τηρούνται απαραίτητα όλα τα επιπλέον μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που έχει ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σημειώνεται ότι όλοι οι όμιλοι είναι διάρκειας 40 ωρών. Συμπλήρωση και κατάθεση αίτησης συμμετοχής MONO ηλεκτρονικά έως την Κυριακή, 5/12/2021 στη παρακάτω φόρμα:

 Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε όμιλο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 8/θ και 2/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει ΜΕΧΡΙ 2 (ΔΥΟ) ομίλους. Η λειτουργία των Ομίλων θα ξεκινήσει από Δευτέρα, 6/12/2021.

 Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις  διαθέσιμες θέσεις, θα διενεργηθεί κλήρωση.

 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα