Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2014-2015 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο είναι

1 έως και 31 Μαρτίου 2014

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ:

http://apps.athena.net.gr/pps/deppsform.php

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα