Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα ΠΠΣ για το Σχολ. Έτος 2018-19, διαβάστε το παρακάτω ΦΕΚ

http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/03/810_B_2018.pdf

 

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα