Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πειραματικό Σχολείο Παν. Πατρών

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πειραματικό Σχολείο Παν. Πατρών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών
για απόσπαση στο Πειραματικό Σχολείο Παν. Πατρών.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο 8/θ Πειραματικό Δημοτικό Παν. Πατρών (Διαγόρα 1 Πανεπιστημιούπολη) την
καθορισμένη ώρα.

606683 15/19-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 9:00-9:20
603502 7/18-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 9:25-9:45
618043 2/13-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 9:50-10:10
228346 11/18-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 10:15-10:35
604959 67/23-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 10:40-11:00
590304 63/23-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 11:05-11:20
617972 65/23-8-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 11:25-11:45
205067 22/21-08-2020 ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2020 11:50-12:10
Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα